Tilbage til hovedmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ulbjerg Klint                                     til toppen af siden

Klinten består af moræne- og smeltevandsaflejringer afsat af nord- og nordøstisen i Weichselistiden. Den har et varieret indhold af ledeblokke og fossilførende blokke

  Hirtshals Klint

200-300 m lang og op til 10 m høj kystklint med Ældre Yoldialer. På stranden findes talrige sten og blokke, mange af norsk oprindelse. Også kendt for de såkaldte "Hirtshalsblokke" med fossiler fra Jura.

  Næsby Dale                                     til toppen af siden

Lang klint med opskudte flager af istidsaflejringer samt mindre partier af plastisk ler.

Særdeles mange sten hvoraf en stor part består af fossilholdig kridt og flint.Mange ledeblokke - specielt fra Dalarne, men også et ret stort islæt af baltiske blokke.

 

  Melbjerg Hoved

 

Lang kystklint med lag af moræne- og smeltevandsaflejringer fra Elster, Saale og Weichsel.

Mange sten med et ret stort baltisk islæt. Løsblokke af orthoceratitkalk er ret hyppige.

 

  Toftum Bjerge                                     til toppen af siden

 

Klinten består af opskudte flager af istidsaflejringer fra flere istider. Mange sten specielt af norsk oprindelse. Baltiske blokke findes jævnligt.Fossilførende tertiære løsblokke  findes nu og da.

 

  Kås Hoved/Gyldendal

 

Kås Hoved: Klinten er opbygget af vekslende lag af moræne- og smeltevandsaflejringer fra flere istider. Mange sten - specielt norske ledeblokke. Flintkonglomerater forekommer hyppigt. Desuden findes jævnligt fossilførende, tertiære løsblokke.

Gyldendal:  Klintens opbygning og stenindhold  svarer i hovedtrækkene til Kås Hoved.

  Livø                                                     til toppen af siden

 

Klinten på øens vest- og nordvestside består af opskudte flager af istidsaflejringer og plastisk ler.

Særdeles mange sten primært af norsk oprindelse. Fossilførende kambro-silurblokke fra Oslo-feltet findes jævnligt.

 

  Læsø/Østerby

 

På nordkysten er der flere steder mange sten. Især området øst for Østerby Havn byder på mange ledeblokke af norsk og mellemsvensk oprindelse, samt fossilførende kambro-silurblokke fra Oslo-feltet.

 

  Als                                                       til toppen af siden

 

 

Frydendal: Kyststrækningen fra Fynshav og nordpå til fyret ved Helved er rig på sten med talrige baltiske blokke. På denne strækning findes der jævnligt ledeblokke fra Den Botniske Bugt, eksempelvis Rödö-blokke. Det hollandske ledeblok-koryfæ, J.G.Zandstra har i dette område indsamlet mange af de blokke, der er afbilledet i "Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten". Lokaliteten nås lettest ved at følge bivejen til kysten nord for Naldmose.

Sarup: Kysten øst for Sarup er stenrig, med et blokselskab lignende det, der findes ved "Frydendal". Også her har J.G.Zandstra samlet sten.Man kommer frem til lokaliteten v ed at dreje mod øst syd for Sarup.

Kegborg: Ved fyret på sydøstspidsen af Kegnæs er der mange sten. Baltiske blokke er almindelige og der er fundet en del fossilførende løsblokke. Lokaliteten nås nemt fra parkeringspladsen ved Kegborg.
 

  Ærø

 

 

Voderup Klint: 25 m høj klint med opskudte lag fra Weichsel og Eem. Utrolig mange sten med en høj koncentration af Dala-blokke og talrige baltiske blokke.Mange fossilførende løsblokke. Lokaliteten nås ved at følge skiltet vej fra Tranderup.

Trappeskov: Klinten syd for Trappeskov har et stenindhold, der i hovedtrækkene svarer til Voderup Klint.Den ligger tæt på øens hovedfærdselsåre, og er derfor let tilgængelig.
 

  Sydlangeland                                          til toppen af siden

 

 

 

 

  Nordlangeland