Streckeisen-diagram for plutoniter

Streckeisen-diagram for vulkaniter

International stratigraphic Chart

Burgess Shale

fra "GEO"

 

fra Västerås Amatörgeol. Sällskaps blad "Lithofilen"

Norske Fylkessten fra "Stein"

Fylkessten fra "Geo"

 
 

Foredrag

Den Fynske Stenklub