Baggrund
 

Aflysning af medlemsaften/julemøde mandag den 7. december !!

Grundet den fortsatte begrænsning af antal samlede personer, er medlemsaftenen/julemødet mandag den 7. december aflyst !
Det er med sorg at vi må aflyse julemødet i klubben, men vi arbejder ufortrødent videre med nye og friske tiltag til aktiviteter i foråret !
Bestyrelsen holder øje med udviklingen, og justerer aktivitetsniveauet i klubben derefter !
Foreningen ønsker alle en glædelig og sikker jul, og håber der bliver bedre muligheder for at mødes i det nye år !

Aflysning af medlemsaften mandag den 16. november !!

Grundet udviklingen i corona pandemien er medlemsaftenen mandag den 16. november aflyst !
Bestyrelsen holder øje med udviklingen, og justerer aktivitetsniveauet i klubben derefter !
Foreningen ønsker alle et godt og sygdomsfrit efterår !

Tur til Bangsbo/Boolsens Stenhave m.m. !!

Forudsat virussen er under kontrol gennemfører VS turen til Bangsbo/Boolsens stenhave som planlagt
Forhåbentlig bliver der også tid til at besøge en af Jyllands største sten, Dynen, en 270 ton stor blok af Larvikit,
samt en tur til Bangsbo strand hvor der skulle være mulighed for at finde rav (passer ind i FU programmet for efteråret).
Vi vil være udendørs hele tiden, men med mulighed for toiletbesøg i Bangsbo Gartnerhus !
Medbring selv kafee/the, madpakke, udendørs tøj og masser af godt humør !!
Mødetid: Lørdag den 24. oktober, kl. 10:00
Mødested: Bangsbo Have, på parkeringspladsen ved Vrangbækvej !
Bangsbo Museeum, Dronning Margrethesvej 6, 9900 Frederikshavn

Vel mødt !

Aflysning af Geologiens dag i Hirtshals !!

Geologinens dag søndag den 20. september er aflyst pga. øgende corona smitte !!

Bestyrelsen i Vendsyssel stenklub har besluttet, at det eneste rigtige at gøre lige nu
er at aflyse klubbens aktivitetter ved Hirtshals fyr på Geologiens dag søndag den 20. september
pga. stigende corona smitterisiko i Hjørring kommune !

Så er efterårets aktiviteter startet i VS !!

Se Kalenderen og Stendyngen for datoer for de enkelte aktiviteter !!


Foreningen ønsker alle et godt og sygdomsfrit efterår !

Aflysning af "Sommerens aktiviteter" i Vendsyssel Stenklub !

Bestyrelsen har besluttet at aflyse den planlagte grillaften fredag den 12. juni 2020.
De fire planlagte strandture ved Hirtshals fyr er også aflyst, da der stadig er usikkerhed omkring genåbningen af fyret denne sommer.
Selvom Danmark åbner igen for mange aktiviteter, er der fortsat en vis usikkerhed forbundet med COVID-19s spredning,
og derfor har bestyrelsen vurderet at det fortsat er umuligt at åbne for aktiviteter i VS.
Planlægningen fortsætter dog for efterårets aktiviterer, både i VS og for FU.
Aktuelt arbejdes der med Geologiens dag, og kurser i folkeuniversitetet.

Foreningen ønsker alle en god og sygdomsfri sommer !

Aflysning af "Den store tur" i Kr. Himmelfartsferien til Sverige !

Desværre, som måske forventet, har bestyrelsen nu besluttet at aflyse den planlagte tur til Sverige i maj.
Der er for meget usikkerhed forbundet med COVID-19s spredning gennem Europa i disse tider.
Tilmeldingen til turen var sat til 1. april, og de der har tilmeldt sig og betalt depositum får pengene tilbage, når nu turen ikke kan gennemføres i år.

Foreningen ønsker alle et sygdomsfrit forår !

Aktiviteter i VS det næste stykke tid !

Pga. den florerende virus og regeringens tiltag er alle aktiviteter i VS aflyst indtil videre !!

Aktuelt er turen til Bangsbo Botaniske have og Boolsens stenhave lørdag den 4. marts udsat !!
Ligeledes har FU udsat foredraget om Rav lørdag den 18. marts med Anders Leth Damgaard !
Sidste nyt er at naturmødet i Hirtshals også er aflyst
FU har aflyst foredraget om pladetektonik og jordens geologiske udvikling den 18. april
FU har udskudt "Svenske ledeblokke" - ekskursion med Per Smed indtil videre !

Foreningen ønsker alle et sygdomsfrit forår !

Velkommen til 2020 i Vendsyssel Stenklub

Så er vi igang med det nye år, med mange spændende aktiviteter i vente !

Først og fremmest er klubbens blad "Stendyngen" sendt til trykning,
og kan allerede nu læses her på hjemmesiden via link i venstre side.
Kalenderen for foråret 2020 kan også ses via link i venstre side !

Medlemsaften mandag den 27. januar

Programmet til denne aften er ikke helt fastlagt endnu !
Torben Fristrup vil bl.a. sammendrage over Zimmermann's kursus om "Jordens skatte" i efteråret !
Og selvfølgeligt er der tid til sten på bordet
Mødetid: Mandag den 27. januar kl: 19:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg

Medlemsaften mandag den 24. februar

Der er fundet en vulkan i havet ud for Nuuk !
Vi vil lave et indlæg om dette spændende emne som oplæg til senere foredrag i FU !
Og så vil der komme nyt om forårets tur til Sydvestsverige !
Tilmelding til spisning til Torben Dencker senest søndag den 23. februar
Mødetid: Mandag den 24. februar kl: 17:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg

Den store tur i Kr. Himmelfartsferien

"Den store tur" er i år planlagt til Sydvestsverige !
Yderligere information om turen og tilmelding vil blive informeret om her på siden og via e-mail til medlemmer

Husk at betale medlemskontingent inden generalforsamlingen den 29. februar !
Kontingent indbetales til Spar Nord Bank: 9001-1400050313

2020-kontingent i Vendsyssel Stenklub
Enkeltperson 150 kr.
Husstand 200 kr.

 


Juleafslutning i klubhuset !!

Mandag den 2. december var der juleafslutning i klubhuset i Aalborg !!

Sædvanen tro var der bankospil, gløgg og æbleskiver denne aften !
Denne gang dog med en væsentlig ændring, ny bankoopråber :-)

Ny opråber


Bankospil


Foreningen ønsker alle en god jul, og et godt nytår !