Baggrund
 

Velkommen til 2018 i Vendsyssel Stenklub

Så er vi igang med det nye år, med mange spændende aktiviteter i vente !

Først og fremmest er klubbens blad "Stendyngen" udsendt til alle medlemmer,
og kan også læses her på hjemmesiden via link til venstre.

Henrik og Sven har opdateret strandstensgallerierne med nye, flotte billeder.
Se under "Vestsverige, østlige del" de smukke billeder af retroeklogitter og se under "Sydnorge" billederne af de mange nye granitter.
Det sidste har især relevans i forbindelse med medlemsaftenen den 26. februar.

Husk også at betale medlemskontingent inden generalforsamlingen !

De nye satser der blev vedtaget på forrige generalforsamling er gengivet her !
Satserne der er gengivet i bladet er ikke korrekte !

Kontingent indbetales til Spar Nord Bank: 9001-1400050313

2018-kontingent i Vendsyssel Stenklub
Enkeltperson 120 kr.
Husstand 180 kr.