Husk medlemsaften mandag den 31. oktober kl. 19:00

Medlemsaften mandag den 31. oktober vil have et par nedslagspunkter i det sydlige Sverige.
Torben Dencker vil vise billeder fra den sydsvenske natur og derefter forsøge at skabe lidt klarhed over de smålandske porfyrer.
Der er mulighed for at inddele dem i fem forskellige typer, og det vil vi prøve at gøre.
Da der findes mange blokke, der placerer sig "mellem to stole", er det en god ide at tage blokke med som opfylder kriterierne:
tæt, mørk grundmasse, afrundede strøkorn, afrundede kvartskorn.

Foredraget "Ediacarafaunaen og udviklingens Big Bang" på FU den 29. oktober er flyttet til den 5. november

Se FU´s hjemmeside for mere information: www.fuaalborg.dk/hold16509 (Åbner i nyt vindue)

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. august kan nu ses på medlemssiderne.

Bliv gratis medlem af Vendsyssel Stenklub resten af 2016. Henvendelse til kassereren Torben Fristrup, e-mail torben.fristrup@mail.dk, tlf. 50 51 18 48