Baggrund

Husk Julehygge i klubhuset mandag den 5. december 2016 kl. 19:00
Traditionen tro får vi æbleskiver og gløgg og har absolut mange fine gaver til det efterfølgende bankospil,
som Poul Erik styrer med sikker stemmeføring !
Vel mødt !

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2016 kan nu ses på medlemssiderne.

Bliv gratis medlem af Vendsyssel Stenklub resten af 2016. Henvendelse til kassereren Torben Fristrup, e-mail torben.fristrup@mail.dk, tlf. 50 51 18 48