Baggrund
 

Husk Husk Husk !!

FU: Foredraget om Bjergarter - Jordens byggesten !!

Bjergarter - Jordens byggesten den 24. og 25. marts.
Hans Dieter Zimmermann, Lektor em. i geologi
Lørdag den 24. marts kl. 10:00 - 16:00
Søndag den 25. marts kl 09:00 - 15:00
Tilmelding til kurset kan ske her ! 

Vel mødt

Velkommen til 2018 i Vendsyssel Stenklub

Så er vi igang med det nye år, med mange spændende aktiviteter i vente !

Først og fremmest er klubbens blad "Stendyngen" udsendt til alle medlemmer,
og kan også læses her på hjemmesiden via link til venstre.

Henrik og Sven har opdateret strandstensgallerierne med nye, flotte billeder.
Se under "Vestsverige, østlige del" de smukke billeder af retroeklogitter og se under "Sydnorge" billederne af de mange nye granitter.
Det sidste har især relevans i forbindelse med medlemsaftenen den 26. februar.

Husk også at betale medlemskontingent for 2018 inden generalforsamlingen !

De nye satser der blev vedtaget på forrige generalforsamling er gengivet her !
Satserne der er gengivet i bladet er ikke korrekte !

Kontingent indbetales til Spar Nord Bank: 9001-1400050313

2018-kontingent i Vendsyssel Stenklub
Enkeltperson 120 kr.
Husstand 180 kr.