Baggrund
 

Efterårets aktiviteter kalder !!

Se kalenderen for stenklubbens aktiviteter i efteråret 2019

Vel mødt !

Sommerafslutning og grillaften !!

Så blev det tid til sommerafslutning og grillaften i Vendsyssel Stenklub !!

Fredag den 14. juni 2019, i klubbens lokaler på Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg
Sædvanen blev der vist billeder og fortalt historier fra forårets Kr. Himmelfartstur, og efterfølgende grillet bøf og pølser !

Foreningen ønsker alle en god sommer !

Opdatering af strandstensgalleriet !!

Foreningen gør opmærksom på den nylige opdatering af strandstensgalleriet !!

Der er tilføjet en del nye billeder af kullaiter (Oslofeltet - gangbjergarter),
ignimbritter (Oslofeltet - ignimbritter), granatamfibolitter (Sydnorge - prækambriske blokke),
samt en del nye titler i litteraturlisten i Strandstensgalleriet.

Generalforsamling 2019

Så er det tid til den årlige generalforsamling i Vendsyssel Stenklub !!

Foreningen er vært med kaffe og rundstykker
Efter generalforsamlingen serveres en let frokost
Dagsorden offentliggjort i stendyngen
Mødetid: Lørdag den 9. marts 2019, kl. 10:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg

Vel Mødt !

FU: Jordens skatte - Mineral- og energiråstoffer

Kurset er aflyst/udsat til efteråret 2019 !!

Da Hans Dieter Zimmermann er kommet ud for et cykeluheld, er det planlagte kursus den 2.-3. marts udsat til efteråret 2019

Velkommen til 2019 i Vendsyssel Stenklub

Så er vi igang med det nye år, med mange spændende aktiviteter i vente !

Først og fremmest er klubbens blad "Stendyngen" udsendt til alle medlemmer,
og kan også læses her på hjemmesiden via link i venstre side.

Temaaften om Islands geologi mandag den 11. februar

Karel Alders vil komme med et oplæg om øens geologi, og fortælle om nogle af familiens oplevelser på øen !
Torben Dencker vil fortælle lidt om øens dannelse !
Tilmelding til spisning til Torben Dencker senest søndag den 10. februar, kl. 12:00 !
Mødetid: Mandag den 11. februar, kl: 17:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg

Bornholmsturen i Kr. Himmelfartsferien

Som beskrevet i "Stendyngen" går "Den store tur" i år til Bornholm !
På medlemsmødet den 11. februar vil der blive presenteret et program for turen !
Bestyrelsen har besluttet at forlænge turen med en dag, så det hele ikke går op i rejsedage !
Derfor vil turen blive fra den 28. maj til den 2. juni 2019, og ikke som beskrevet i bladet fra den 29. maj !
Tilmelding til turen skal ske senest den 18. februar 2019 ved at indbetale turens pris til klubbens konto !
(prisen for turen kommer her på siden, og på e-mail hurtigst muligt !)

Husk at betale medlemskontingent inden generalforsamlingen !
Kontingent indbetales til Spar Nord Bank: 9001-1400050313

2019-kontingent i Vendsyssel Stenklub
Enkeltperson 150 kr.
Husstand 200 kr.

 


Juleafslutning i klubhuset !!

Mandag den 3. december kl. 19:00 er der juleafslutning i klubhuset i Aalborg !!

Sædvanen tro er der bankospil, gløgg og æbleskiver denne aften !

Formanden fortæller


Bankospil


Mødetid: kl. 19:00 !
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg

Vel Mødt !

Sten på bordet i klubhuset !!

Mandag den 19. november kl. 17:00 er der klubaften med spisning i klubhuset i Aalborg !!

Klubaften med sten på bordet og lidt foredrag !
Der vil blive fortalt og vist billeder fra ture til Æbelø og Helgoland !
Derudover vil der være et indlæg om magmaer !
Tilmelding til spisning til Torben Dencker senest søndag den 18. november !
Mødetid: kl. 17:00 !
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg

Vel Mødt !

Foredrag om Supervulkanisme, vulkanisme og dinosaurernes uddøen !!

Så er der igen foredrag i FU, denne gang om supervulkaner !!

Jan Thygesen og Svend Stouge er fordragsholdere !
Sted: Aalborg Universitet, S12-14, Lokale 309, Strandvejen 12-14, plan 2, 9000 Aalborg
Tid: kl. 10:00 - 16:00
Tilmelding og beskrivelse af kurset her !

Vel Mødt !

Stentur i Nordjylland !!

Lørdag den 27. oktober er der stentur i det Nordjyske !!

Denne dag vil der være mulighed for at besøge Henrik Arildskov og Hugo Richner.
Det kan være spændende at se hvordan andre i klubben har arrangeret sig med deres sten.
Henrik og Hugo har tilbudt at vise deres samlinger frem for klubbens medlemmer.
Vi starter ved Henrik, hvor han i dagens anledning har ryddet lidt op i klenodierne !
Herefter tager vi til Hirtshals og spiser den medbragte mad ved fyret !
Hugo vil derefter vise sin samling frem i hjemmet i Hirtshals !

Turleder: Torben Dencker
Mødetid/sted: kl. 10:00 Hos Henrik Arildskov, Ilbjergvej 25, 9800 Hjørring !

Foredrag om mollusker !!

Ingemann Schnetler fortalte om mollusker i klubhuset !!

Denne aften blev en interessant indføring i bløddyrenes verden !
Ingemann holdt foredrag om fossilerne fra tertiærtiden !
Her kan ses Ingemann´s noter til foredraget !Geologiens dage !!

Lørdag den 15. september er der Geologiens dage ved Hirtshals Fyr !!

Omdrejningspunktet vil som sædvanligt være madpakkerummet på Hirshals Fyr.
Programmet kan ses på hjemmesiden for Geologiens Dage og på Hirtshals Fyrs støtteforening, og vil omfatte foredrag om ledeblokke og bjergarter.
"Geologiens Dage"
"Hirtshals Fyr Støtteforening plakat"
Der vil blive tur til stranden, og mulighed for at komme op i fyret.
Hele dagen vil stenklubben stå for stenslibning med hjælp og vejledning til publikum, med en lille indlagt konkurrence !
Turleder: Henrik, Hugo og Peter !
Mødetid: kl. 10:00 - 17:00 !

Vel mødt !

Stenslibning i klubhuset !!

Lørdag den 1. september er der stenslibning i klubhuset på Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg !!

Klubben stiller egne maskiner og pavilloner op udenfor klubhuset på dagen.
Tag selv sten og mad med, drikkevarer sørger klubben for.
Der er ingen decideret instruktion, men der vil være flere fra klubben som kan hjælpe til.
Tilmelding til Torben Dencker senest torsdag den 30. august kl. 12:00 !
Mødetid: kl. 10:00 - 17:00 !

Tur til Æbelø den 18. august !!

Æbelø genåbner !!

Den planlagte tur går alligevel til Æbelø !
Turbeskrivelse kan ses i sidste nummer af Stendyngen !
Mødetid/sted: Kl. 10:00 på P-pladsen på Lindø hoved !
Turleder: Inge Lise Helmin (Fynske Fossilsamlere)

Vel mødt !

Problemer med Strandstensgalleriet er nu løst !!

Udfordringer med tilgang til strandstensgalleriet !!

Desværre er der problemer med tilgang til stranstensgalleriet !
Vi arbejder på at rette fejlen, men indtil dette er på plads kan galleriet tilgåes via nedenstående link !
Strandstens-gallerier

Stendyngen 2018-2 !!

Så er det nye nummer af Stendyngen sendt ud, og forhåbentlig nået ud til alle !!

Desværre er der sneget sig en fejl ind på en af datoerne !
Klubaften med lidt af hvert er ikke den 19. oktober men mandag den 19. november 2018 kl. 17. Fejlen er angivet både inde i bladet og på bagsiden !
Bladet kan også ses i link i venstre side !
Kalenderen for efteråret 2018 er også opdateret (link til venstre)

Foreningen ønsker alle en god sommer !

Stenture ved Hirtshals klint !!

Igen i år vil Henrik Arildskov og Hugo Richner afholde guidede stenture ved Hirtshals klint !!

Klinten ved Hirtshals er absolut et besøg værd.
Her findes en bred vifte af ledeblokke fra Norge, Sverige, Småland, Østersøen og Ålandsøerne.
Endvidere er klinten det eneste sted i kongeriget, hvor Hirtshalsblokke findes i større mængder.
Så mød op til et af arrangementerne og få en kort introduktion til de forskellige stentyper og en spændende tur på den stenrige strand.

Turene afholdes som følger:
Søndag d. 24. juni 2018 kl. 11.-14.
Søndag d. 8. juli 2018 kl. 11.-14.
Søndag d. 22. juli 2018 kl. 11.-14.
Søndag d. 5. aug. 2018 kl. 11.-14.

Turleder: Henrik Arildskov og Hugo Richner
Mødested: Madpakkerummet, Hirtshals fyr

Vel Mødt !