Baggrund
 

Velkommen til 2020 i Vendsyssel Stenklub

Så er vi igang med det nye år, med mange spændende aktiviteter i vente !

Først og fremmest er klubbens blad "Stendyngen" sendt til trykning,
og kan allerede nu læses her på hjemmesiden via link i venstre side.
Kalenderen for foråret 2020 kan også ses via link i venstre side !

Medlemsaften mandag den 27. januar

Programmet til denne aften er ikke helt fastlagt endnu !
Torben Fristrup vil bl.a. sammendrage over Zimmermann's kursus om "Jordens skatte" i efteråret !
Og selvfølgeligt er der tid til sten på bordet
Mødetid: Mandag den 27. januar kl: 19:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg

Medlemsaften mandag den 24. februar

Der er fundet en vulkan i havet ud for Nuuk !
Vi vil lave et indlæg om dette spændende emne som oplæg til senere foredrag i FU !
Og så vil der komme nyt om forårets tur til Sydvestsverige !
Tilmelding til spisning til Torben Dencker senest søndag den 23. februar
Mødetid: Mandag den 24. februar kl: 17:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg

Den store tur i Kr. Himmelfartsferien

"Den store tur" er i år planlagt til Sydvestsverige !
Yderligere information om turen og tilmelding vil blive informeret om her på siden og via e-mail til medlemmer

Husk at betale medlemskontingent inden generalforsamlingen den 29. februar !
Kontingent indbetales til Spar Nord Bank: 9001-1400050313

2020-kontingent i Vendsyssel Stenklub
Enkeltperson 150 kr.
Husstand 200 kr.

 


Juleafslutning i klubhuset !!

Mandag den 2. december var der juleafslutning i klubhuset i Aalborg !!

Sædvanen tro var der bankospil, gløgg og æbleskiver denne aften !
Denne gang dog med en væsentlig ændring, ny bankoopråber :-)

Ny opråber


Bankospil


Foreningen ønsker alle en god jul, og et godt nytår !

Sommerafslutning og grillaften !!

Så blev det tid til sommerafslutning og grillaften i Vendsyssel Stenklub !!

Fredag den 14. juni 2019, i klubbens lokaler på Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg
Sædvanen blev der vist billeder og fortalt historier fra forårets Kr. Himmelfartstur, og efterfølgende grillet bøf og pølser !

Foreningen ønsker alle en god sommer !

Opdatering af strandstensgalleriet !!

Foreningen gør opmærksom på den nylige opdatering af strandstensgalleriet !!

Der er tilføjet en del nye billeder af kullaiter (Oslofeltet - gangbjergarter),
ignimbritter (Oslofeltet - ignimbritter), granatamfibolitter (Sydnorge - prækambriske blokke),
samt en del nye titler i litteraturlisten i Strandstensgalleriet.