Baggrund
 

Tur til Æbelø den 18. august !!

Æbelø genåbner !!

Den planlagte tur går alligevel til Æbelø !
Turbeskrivelse kan ses i sidste nummer af Stendyngen !
Mødetid/sted: Kl. 10:00 på P-pladsen på Lindø hoved !
Turleder: Inge Lise Helmin (Fynske Fossilsamlere)

Vel mødt !

Strandstensgalleri !!

Udfordringer med tilgang til strandstensgalleriet !!

Desværre er der problemer med tilgang til stranstensgalleriet !
Vi arbejder på at rette fejlen, men indtil dette er på plads kan galleriet tilgåes via nedenstående link !
Strandstens-gallerier

Stendyngen 2018-2 !!

Så er det nye nummer af Stendyngen sendt ud, og forhåbentlig nået ud til alle !!

Desværre er der sneget sig en fejl ind på en af datoerne !
Klubaften med lidt af hvert er ikke den 19. oktober men mandag den 19. november 2018 kl. 17. Fejlen er angivet både inde i bladet og på bagsiden !
Bladet kan også ses i link i venstre side !
Kalenderen for efteråret 2018 er også opdateret (link til venstre)

Foreningen ønsker alle en god sommer !

Stenture ved Hirtshals klint !!

Igen i år vil Henrik Arildskov og Hugo Richner afholde guidede stenture ved Hirtshals klint !!

Klinten ved Hirtshals er absolut et besøg værd.
Her findes en bred vifte af ledeblokke fra Norge, Sverige, Småland, Østersøen og Ålandsøerne.
Endvidere er klinten det eneste sted i kongeriget, hvor Hirtshalsblokke findes i større mængder.
Så mød op til et af arrangementerne og få en kort introduktion til de forskellige stentyper og en spændende tur på den stenrige strand.

Turene afholdes som følger:
Søndag d. 24. juni 2018 kl. 11.-14.
Søndag d. 8. juli 2018 kl. 11.-14.
Søndag d. 22. juli 2018 kl. 11.-14.
Søndag d. 5. aug. 2018 kl. 11.-14.

Turleder: Henrik Arildskov og Hugo Richner
Mødested: Madpakkerummet, Hirtshals fyr

Vel Mødt !

Sommerafslutning og grill !!

Så blev det tid til sommerafslutning i Vendsyssel Stenklub !!

Fredag den 15. juni 2018, i klubbens lokaler på Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg
Sædvanen blev der vist billeder fra forårets tur, og efterfølgende grillet bøf og pølser !

Foreningen ønsker alle en god sommer !

Stenslibning i klubhuset !!

Fin aften med stenslibning i klubhuset mandag den 11. juni
Finn Hasselbom fra "Smykker og Sten" i Løgstør indført de fremmødte i nogle af udfordringerne med at slibe sten og mineraler så de bliver præsentable !
Stor interesse ved maskinerne under demonstrationen, med mulighed for selv at prøve bagefter !!


Ny bestyrelse !!

Så er den nye bestyrelse blevet konstitueret !!

Der har nu været bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
Den nye bestyrelse kan ses i linket til venstre "Om Vendsyssel Stenklub"

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev afholdt lørdag den 3. marts 2018 i klubhuset på Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg.

Referat fra generalforsamlingen kan ses under medlemssiderne !

Fra generalforsamlingen kan nævnes at prisen for medlemskab i 2019 blev vedtaget til at blive 150 kr. for enkeltpersoner, og 200 kr. for et familiemedlemskab.
Nye medlemmer får den 1. sæson gratis (dvs. frem til næste års betaling).
Taksterne kan også ses under fanen "Om Vendsyssel Stenklub" i venstre side !

På generalforsamlingen blev der også vedtaget en ændring til §4 i stenklubbens vedtægter, så det bliver enklere for generalforsamlingen at fastsætte kontingent.
Opdaterede vedtægter kan ses under medlemssiderne !