Baggrund

Husk orienteringsmøde om forårets tur til Norge.
Mødet afholdes mandag den 27. februar kl.19 i klubhuset på Mølholmsvej 32, Aalborg.
Programmet for turen vil blive gennemgået og der vil blive vist billeder fra lokaliteterne.
Endelig tilmelding kan ske på mødet og ved betaling senest den 1. marts 2017.
Betaling kr. 1400,- pr. deltager dækker overnatninger og et museumsbesøg.
Man sørger selv for transport både til vands og til lands (samkørsel).
Klubbens konto er: Spar Nord Bank 9001-1400050313

Kalenderen for stenklubbens aktiviteter i foråret 2017 er lagt på nettet, og kan ses ved at gå ind på linket "KALENDER" i venstre side !!

Nyeste nummer af stendyngen er lagt ud på nettet, og kan læses ved at gå ind på linket "STENDYNGEN" i venstre side !

Stendyngens forårsnummer 2017 er nu sendt ud til medlemmerne !!
Der er desværre angivet et forkert kontonummer til indbetaling af kontingent,
det rigtige nummer til Spar Nord Bank er: 9001-1400050313
Betalingsfrist er 28. februar 2017, så betalingerne kan være registreret inden generalforsamlingen den 4. marts 2017
Priser kan ses nederst på siden "Om Vendsyssel Stenklub"

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. november 2016 kan nu ses på medlemssiderne.