Vendsyssel Stenklub

Vendsyssel Stenklub er den nordligste af de efterhånden op mod 30 amatørgeologiske foreninger i Danmark. Den er siden starten i 1986 vokset til en af de største i landet, hvad medlemstal angår. Rent geografisk dækker den da også et stort område, nemlig det meste af Nordjylland, fra Skagen ned til Mariager Fjord – og derfra et stykke vestpå.

Vendsyssel Stenklub deler lokaler på Mølholmsvej 32, Aalborg med Polsk Forening og Tandemklubben

Det er en meget aktiv forening, som tilbyder en lang række arrangementer, f. eks.:

Bestyrelsen

 

Formand: Torben Dencker

Hestbækvej 85

9640 Farsø

Tlf: 30 74 38 14

E-mail: torbenldencker@gmail.com

 

Næstformand: Karel Alders

Petersborgvej 61

9000 Aalborg

Tlf: 28 14 80 21

E-mail: karelalders@hotmail.com

Kasserer: Torben Fristrup

Wilh. Jensensvej 1

9500 Hobro

Telefon: 98 52 55 42 / 50 51 18 48

E-mail: torben.fristrup@mail.dk

Klublokaleansvarlig: Else Marie Almeborg

Henrik Stampes Vej 11

9310 Vodskov

Tlf: 29 84 50 11

E-mail: em@almeborg.dk

Sekretær: Mette Alders

Petersborgvej 61

9000 Aalborg

Tlf: 21 75 81 78

E-mail: biomette@hotmail.com

 

Best. medl.: Lene Sif Grace

Klonhøjvej 14

9800 Hjørring

Tlf: 22 47 08 89

E-mail: lenesifgrace1@gmail.com

 

 

2019-kontingent i Vendsyssel Stenklub
Enkeltperson 150 kr.
Husstand 200 kr.

Kontingent indbetales til Spar Nord Bank: 9001-1400050313