• Forår 2023 i Vendsyssel Stenklub

Vendsyssel Stenklubs kalender for foråret 2023

 

23. januar 2023 Medlemsaften, fossillokaliteter på Mors !
Henrik Madsen kommer fra Molermuseet og vil fortælle om fossiler på Mors og omegn !
Mødetid: Mandag den 23. januar 2023, kl. 19:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg
Tilmelding til Karel Alders på sms !
11. februar 2023 FU: Geologisk dag: Landskabsformer og strandsten i Danmark !
John Cappelen, cand.scient., naturguide, klimaforsker em., DMI
Lørdag, 11.02.2023 kl. 10:00 - 15:00
Aalborg Universitet, (k3 / 2.130), Kroghstræde 3, seminarrum 2.130, 9220 Aalborg Øst
Tilmelding til kurset kan ske her !
27. februar 2023 Medlemsaften, Norske granitter !
Henrik Arildskov vil tage fat i emnet "Norske granitter"
Mødetid: Mandag den 27. februar 2023, kl. 19:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg
Tilmelding til Karel Alders på sms !
11. marts 2023 Generalforsamling
Foreningen er vært med kaffe og rundstykker
Dagsorden offentliggjort i stendyngen
Mødetid: Lørdag den 11. marts 2023, kl. 10:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg
15. - 29. marts 2023 Aflyst pga manglende tilslutning !

FU: Fossiler - Et vindue til fortiden !
Onsdag 15.03.2023 kl. 17:00 - 18:45
Fossiljagt i Danmark – hvad kan du finde, og hvor?
Line Henriette Broen, cand.scient., geolog, Aarhus Kommune

Onsdag 22.03.2023 kl. 17:00 - 18:45
Rav – Et vindue til fortiden
Anders Leth Damgaard, ravforsker, formand for Den Danske Ravklub

Onsdag 29.03.2023 kl. 17:00 - 18:45
Da dyrelivet bredte sig på Jorden
Jan Audun Rasmussen, ph.d., museumsinspektør, Museum Mors

Aalborg Universitet, (k3 / 2.130), Kroghstræde 3, seminarrum 2.130, 9220 Aalborg Øst
Tilmelding til kurset kan ske her !
13. april 2023 FU: Flint !
Nick B. Svendsen, geolog
Torsdag, 03.04.2023 kl. 17:00 - 18:45
Aalborg Universitet, (k3 / 2.117), Kroghstræde 3, seminarrum 2.117, 9220 Aalborg Øst
Tilmelding til kurset kan ske her !
22. april 2023 Tur, As Hoved og Trelde Næs !
Mødetid: Lørdag d. 22. april 2023, kl 11:00
Mødested: P-pladsen på Palsgaardvej, 7130 Juelsminde
Tilmelding til Karel Alders på sms !
18. - 21. maj 2023 Den store tur, i år til Mors og omegn
Foreløbigt program kan læses i Stendyngen !
Turleder: Karel Alders
Tilmelding: Senest 1. februar til Karel Alders (gerne på sms)
3. juni 2023 Besøg hos Henrik A og havevandring hos Birthe og Georg !
Mødetid: Lørdag den 3. juni 2023, kl 10:00
Mødested: Hos Henrik Arildskov, Ildbjergvej 25, 9800 Hjørring
Tilmelding til formanden på sms !
10. - 11. juni 2023 Stenhugning hos Joan og Poul Erik Friis
Se Stendyngen for tilmelding og pris !
16. juni 2023 Sommerafslutning og grillaften
Som afslutning på foråret, afholdes grillaften i klubhuset med billeder, fund og god mad !
Medbring selv grilkød/pølser til eget forbrug. Klubben sørger for salat og brød !
Mødestid: Fredag den 16. juni 2022 kl. 17:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg
Tilmelding til formanden på sms !

Se yderligere information i Stendyngen