• Foråret 2018 i Vendsyssel Stenklub

Vendsyssel Stenklubs kalender for foråret 2018

 

29. januar Medlemsaften kl. 17:00
Tre spændende indlæg fra klubbens medlemmer
Sten på bordet !
26. februar Medlemsaften kl. 19:00
Henrik Arrildskov fortæller om Norske granitter 
3. marts Generalforsamling kl. 10:00
Foreningen er vært med kaffe og rundstykker
Dagsorden offentliggjort i stendyngen 
10. marts FU: Vulkanisme og masseuddøen
kl. 10:00 - 16:00
Tilmelding til kurset kan ske her !
17. marts
Aflyst
FU: Mollusker - hvad fortæller de om tertiæret i Danmark ?
kl. 10:00 - 14:30
Tilmelding til kurset kan ske her !
24. - 25. marts FU: Bjergarter - Jordens byggesten
Lørdag den 24. marts kl. 10:00 - 16:00
Søndag den 25. marts kl 09:00 - 15:00
Tilmelding til kurset kan ske her !  
6. - 7. april
FU: Fossiler ved danske kyster
Fredag kl. 18:30 - 21:00. Lørdag kl. 10:00 - 15:00
Tilmelding til kurset kan ske her !    
21. april
Tur til Hillerslev kalkgrav kl. 10:30
Turleder: Hanne Glassau 
9. - 13. maj
Den store tur, i år til Sjælland i Kr. Himmelfartsferien
Program er ikke endeligt fastlagt endnu men vil blive sendt ud pr mail og lagt på hjemmesiden
Turleder: Karel Alders og Else Marie Almeborg
26. maj
Naturmødet
Møde i madpakkehuset kl. 11:00 - 14:00
Hugo vil fortælle om bjergarter, og Henrik vil fortælle om ledeblokke
26. - 27. maj Stenhugning hos Joan og Poul Erik Friis
 
2. juni
11. juni
Stenslibning i klubhuset kl. 10:00 - 16:00 17:00
Demonstrationsaften med Finn Hasselbom fra "Smykker og Sten"
Aftenen starter med lidt at spise. Tilmelding senest 4. juni til koordinator.
Koordinator: Torben Dencker
 
15.juni
Sommerafslutning og grill kl. 17:00
 

Se yderligere information i Stendyngen