• Efteråret 2018 i Vendsyssel Stenklub

Vendsyssel Stenklubs kalender for efteråret 2018

 

22. juli Stentur Hirtshals
Henrik Arildskov og Hugo Richner afholde guidede stenture ved Hirtshals klint
Mødested: madpakkerummet, Hirtshals fyr
Kl. 11:00 - 14:00
5. august Stentur Hirtshals
Henrik Arildskov og Hugo Richner afholde guidede stenture ved Hirtshals klint
Mødested: madpakkerummet, Hirtshals fyr
Kl. 11:00 - 14:00
18. august Tur til Æbelø
I samarbejde med Fynske Fossilsamlere
Turleder: Lise Helmin
Mødested/tid: P. plads på Lindø hoved kl. 10:00
25.- 26. august Stenhugning hos Joan og Poul Erik Friis
Tilmelding og betaling til Poul Erik Friis efter princippet først til mølle. Pris 300,- kr pr. snude
Begge dage kl 09:00 – ca 16:00
1. september Stenslibning i klubhuset
Tilmelding til Torben Dencker
Kl. 10:00 - 17:00
15. september Geologiens dage ved Hirtshals fyr
Turleder: Henrik, Hugo og Peter
Kl. 10:00 - 17:00
1. oktober Mollusker i klubhuset
Foredrag om mollusker med Ingemann Schnetler
Mere info kommer på hjemmesiden før foredraget !
Kl. 19:00
27. oktober Stentur i Nordjylland
Besøg hos Henrik Arildskov og Hugo Richner Mødested: Hos Henrik Arildskov, Ilbjergvej 25, 9800 Hjørring
Mødetid: kl. 10:00
10. november FU: Supervulkanisme, vulkanisme og dinosaurernes uddøen
Aalborg Universitet, S12-14, Lokale 309, Strandvejen 12-14, plan 2, 9000 Aalborg
kl. 10:00 - 16:00
Tilmelding til kurset kan ske her !
19. november Klubaften med sten på bordet
Endeligt program er ikke fastlagt endnu
Tilmelding til spisning senest søndag den 18 oktober
Tilmelding til Torben Dencker
Mødetid: Kl. 17:00
3. december
Julehygge i klubhuset kl. 19:00
Glögg, æbleskiver og banko !!

Se yderligere information i Stendyngen